HATÁRTALANUL!

A Határtalanul pályázati program keretében iskolánk és a székelykeresztúri Orbán Balázs Líceum diákjai közös projektfeladat megoldására vállalkoztak. A projekt címe: Arany János és Petőfi Sándor a XXI. századi fiatalok szemével és IKT eszközökkel.

A két hasonló profilú intézmény egymás képzési struktúrájának megismerésén túl komoly feladatokra vállalkoztak. Elhatározták, hogy felkeresik az Arany és Petőfi emlékhelyeket, meglátogatják a közös gyökereken alapuló történelmi nevezetességeket, kulturális hagyományokkal ismerkednek. Az előkészítő foglalkozás során a diákok megismerték Székelyföld történelmét, híres szülöttjeit, hagyományait. Irodalmi szemelvények elmondására is jutott idő. Elhatározták a diákok, hogy a közös feladatmegoldás és egyéb szabadidős tevékenység mellett bővítik tudásukat, és a múzeumban látott dolgokból tablókat, egyéb prezentációkat készítenek.
Különleges élményekben volt része a projektben résztvevőknek. A diákok felkeresték Arany János szülőházát, koszorúztak, jártak Kisbaconban, Elek apó kúriájában, ahol Benedek Elek dédunokája mondta el érdekesebbnél érdekesebb történeteit “Nagyapóról”. Jártunk a Madarasi Hargitán, Segesváron, Székelyudvarhelyen, Farkaslakán, de élveztük a Szent Anna tó romantikáját is. Nagy volt a vidámság, volt tánc és énektanulás, s a közös programokon barátságok születtek. A tanulók élményszerűen tanultak, és olyan ismeretekre tettek szert, ami életre szóló emlék marad.
Amikor a székelyföldi diákok érkeztek Budapestre igyekeztünk hasonló élményeket biztosítani. Felkerestük a főváros nevezetességeit, jártunk a Nemzeti Múzeumban, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a Parlamentben, a budai várban, a Magyarság Házában stb., majd közös kirándulást tettünk a Dunakanyarban. Táncházban egyéb kulturális programokon élvezték egymás társaságát a fiatalok.
Kellemes, tartalmas program volt ez mind az anyaországi, mind a székelyföldi fiataloknak. Csak reméljük, hogy a barátságok nem szakadnak meg, s lesz még újabb alkalom a külhoni magyar területek újbóli felkeresésére.