Információk étkezési lehetőségekről a 2022/2023-as tanévben

Azok a tanulók, akik szeretnének élni ezzel a lehetőséggel bővebb információt 2022. augusztus 24-én (szerdán) 9-12 óra között kaphatnak személyesen az iskolában. Ezen a napon nyílik lehetőség arra is, hogy a szeptember havi ebédbefizetést megtegyék; ennek rendezése készpénzben történik a helyszínen (technikumi és szakképző évfolyamokon egy ebéd ára: 402,59 Ft).

Ahogy a beiratkozás alkalmával tájékoztattuk Önöket, iskolánk biztosítja tanulóink számára az ebédelési lehetőséget a 2022/2023-as tanévben is.

Az ebédet igénylők az étkezés igénybevételével kapcsolatos

  • Szándéknyilatkozat és Igénylőlap tárgyévi – tanévre szóló nyomtatvány nyomtatott nagybetűkkel kitöltött, aláírt példányát,
  • kedvezményes étkezésre való jogosultság igénybe vételéhez a szükséges igazolásokat,
  • a megjelölt jogszabály szerinti mellékleteket kitöltve, vagy szükség esetén leigazoltatva, és a
  • diétás étkezés igénylőlapját, valamint a szakorvosi igazolás másolati példányát

legyenek kedvesek az ügyintézőnek ezen a napon átadni. Ezeket a dokumentumokat megtalálják a www.eszgsz.hu oldalon, innen letölthetők. A dokumentumokat elektronikusan is megküldhetik az alábbi email címre: szasz.etkezes@gmail.com.

További kérdésekben mindenben segítségükre van HORVÁTH LILLA étkezési díjbeszedő. Elérhetőségei:

Szép napot kívánunk!

Az iskola vezetősége