Menü Bezárás

Felvételi

Szakgimnázium 2019/2020

0040: Ke­res­ke­delem
Képzési idő: 4 év
1. ide­gen ny­elv: an­gol
Felvéte­li: általános is­ko­lai eredmény­ek alapján

0041: Informatika
Képzési idő: 4 év
1. ide­gen ny­elv: an­gol
Felvéte­li: általános iskolai eredmények és matematika központi eredmény alapján

0042: Logisztika
Képzési idő: 4 év
1. ide­gen ny­elv: an­gol
Felvéte­li: általános is­ko­lai eredmény­ek alapján

Szakközépiskola 2019/2020

0043: Eladó
Képzési idő: 3 év (+2 év alatt érettségi sze­rez­hető)
Ide­gen ny­elv: an­gol
Felvéte­li: általános is­ko­lai eredmény­ek alapján
Ter­ve­zett osztály­ok száma: 2

Felvéte­li vizs­ga in­formációk:

Az intézménybe az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján lehet bekerülni az informatika szakgimnáziumai osztály kivételével, ahol az általános iskolai eredmények mellett a matematika központi felvételi eredményét is figyelembe vesszük.

A pontszámítás alapja a 7. év végi és 8. félévi osztályzat; magyar nyelv és irodalom (amennyiben két jegy van, akkor átlagoljuk), matematika, történelem, idegen nyelv valamint egy választott természettudományos tantárgy. Elérhető maximális pontszám 50 pont (7. évfolyam év vége 25 pont, 8. évfolyam félév 25 pont). Pontegyenlőség esetén elsődlegesen a matematika tantárgy, másodlagosan pedig az idegen nyelv tantárgy pontszámát vesszük figyelembe.

Informatika esetén az előzőekben felsoroltak mellett a matematika központi felvételi eredményét is 50 ponttal hozzáadjuk, így a maximális pontszám 100.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőkre vonatkozó speciális elbírálási szabályok:

Abban az esetben. ha a tanuló valamely felvételi tantárgyból az értékelés alól mentesítve van, akkor az ő esetében az arányos pontszámítást alkalmazzuk.

Pl.: A tanuló mentesült az idegen nyelv értékelése alól, de csak a 8. évfolyamtól kezdve. Az ő esetében az elérhető maximális pontszám nem 50, hanem csak 45 pont. A tanuló tanulmányi pontszáma 32, de ő csak maximálisan 45-öt érhetett volna el. Az arányosítással kiszámoljuk, hogy a 32 pont mennyit ér az 50 pontos rendszerben: 32/45*50=35,5. A tanuló tanulmányi eredménye tehát az 50 pontos felvételi rendszerünkben 35,5 pont.