Menü Bezárás

Közösségi szolgálat

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kellett igazolniuk. A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket.

A közösségi szolgálat, a világszerte elismert és elterjedt önkéntes munka mintájára olyan irányba szeretné terelni a középiskolás diákokat, amelyet segítő szándékkal végeznek, belső indíttatásból és saját akaratukból, és nem várnak érte sem anyagi, sem más jellegű ellenszolgáltatást.

 • Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése (Nemzeti Köznevelési Törvény; 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet)
 • A rendeletben meghatározott közösségi szolgálati tevékenységi körök:
  • egészségügyi;
  • szociális és jótékonysági;
  • oktatási;
  • kulturális és közösségi;
  • környezet- és természetvédelmi;
  • katasztrófavédelmi;
  • a rendőrség tevékenységét segítő bűnmegelőzési;
  • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport-és szabadidős területen folytatható tevékenység (133. § (2)).
 • Az iskola és a fenntartó együttműködési megállapodást köt azokkal a fogadó szervezetekkel, ahol a közösségi szolgálatot végezni lehet. Tevékenységet csak olyan szervezet igazolhat, amelynek együttműködési megállapodása van intézményünkkel!
 • A szolgálat alkalmanként (naponta) legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető (133. § (7))
 • A szolgálat ideje 16 év alatt nem haladhatja meg a heti 12 órát, 16 és 18 év között pedig a heti 18 órát.
 • A szolgálat ideje 16 év alatt tanítási napokon nem haladhatja meg a napi 2 órát és a heti 6 órát.
 • A koordináló pedagógus 50 órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb 5 órás felkészítő, majd legfeljebb 5 órás záró foglalkoztatást tart. (133. § (5))
 • Az iskola tájékoztatja a tanulót a fogadó szervezetek listájáról és az ott végezhető tevékenységekről.
 • A közösségi szolgálat teljesítése körében egy óra hatvan perc közösségi szolgálat értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. (133. § (6))
 • A közösségi szolgálati tevékenységet a tanulónak lehetőség szerint három tanévben arányosan elosztva kell végeznie, ettől indokolt esetben szülői kérésre el lehet térni.
 • A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett tényét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. (133. § (9)a)
 • A tanuló naplót köteles vezetni (133. § (8)), amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
 • A közösségi szolgálat teljesítését természetesen a fogadó intézmény és az iskola is dokumentálja.
 • A közösségi szolgálat lehetőség szerint nem egyedül végzett tevékenység, törekedni kell párok, illetve kisebb csoportok kialakítására.
 • A közösségi szolgálat igazolását az osztálynapló, bizonyítvány, majd az érettségi törzslap is tartalmazza.
 • A közösségi szolgálatnál nem csak egy tevékenységi körben teljesíthető az előírt 50 óra.

Dokumentumok:

Hasznos

Partnereink

Híd-2002 Alapítvány, Zalkod
Kincsem Favoryt LSE, Göd
TündérPakk Alapítvány, Budapest
Csengey Gusztáv Általános Iskola, Aszód
Monorierdő Csicsergő Óvoda és Konyha, Monorierdő
Sasadi Óvoda, Budapest
Országos Mentőszolgálat, Budapest
Nagyhalacska Alapítványi Óvoda, Budapest
Csokonai Kulturális és Sportközpont, Budapest
Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda, Csömör