Menü Bezárás

Közösségi szolgálat

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kellett igazolniuk. A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket.

A közösségi szolgálat, a világszerte elismert és elterjedt önkéntes munka mintájára olyan irányba szeretné terelni a középiskolás diákokat, amelyet segítő szándékkal végeznek, belső indíttatásból és saját akaratukból, és nem várnak érte sem anyagi, sem más jellegű ellenszolgáltatást.

 • Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése (Nemzeti Köznevelési Törvény; 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet)
 • A rendeletben meghatározott közösségi szolgálati tevékenységi körök:
  • egészségügyi;
  • szociális és jótékonysági;
  • oktatási;
  • kulturális és közösségi;
  • környezet- és természetvédelmi;
  • katasztrófavédelmi;
  • a rendőrség tevékenységét segítő bűnmegelőzési;
  • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport-és szabadidős területen folytatható tevékenység (133. § (2)).
 • Az iskola és a fenntartó együttműködési megállapodást köt azokkal a fogadó szervezetekkel, ahol a közösségi szolgálatot végezni lehet. Tevékenységet csak olyan szervezet igazolhat, amelynek együttműködési megállapodása van intézményünkkel!
 • A szolgálat alkalmanként (naponta) legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető (133. § (7))
 • A szolgálat ideje 16 év alatt nem haladhatja meg a heti 12 órát, 16 és 18 év között pedig a heti 18 órát.
 • A szolgálat ideje 16 év alatt tanítási napokon nem haladhatja meg a napi 2 órát és a heti 6 órát.
 • A koordináló pedagógus 50 órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb 5 órás felkészítő, majd legfeljebb 5 órás záró foglalkoztatást tart. (133. § (5))
 • Az iskola tájékoztatja a tanulót a fogadó szervezetek listájáról és az ott végezhető tevékenységekről.
 • A közösségi szolgálat teljesítése körében egy óra hatvan perc közösségi szolgálat értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. (133. § (6))
 • A közösségi szolgálati tevékenységet a tanulónak lehetőség szerint három tanévben arányosan elosztva kell végeznie, ettől indokolt esetben szülői kérésre el lehet térni.
 • A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett tényét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. (133. § (9)a)
 • A tanuló naplót köteles vezetni (133. § (8)), amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
 • A közösségi szolgálat teljesítését természetesen a fogadó intézmény és az iskola is dokumentálja.
 • A közösségi szolgálat lehetőség szerint nem egyedül végzett tevékenység, törekedni kell párok, illetve kisebb csoportok kialakítására.
 • A közösségi szolgálat igazolását az osztálynapló, bizonyítvány, majd az érettségi törzslap is tartalmazza.
 • A közösségi szolgálatnál nem csak egy tevékenységi körben teljesíthető az előírt 50 óra.

Dokumentumok:

Hasznos

Partnereink