A közösségi szolgálat A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet.

A középiskolai nappali képzésben résztvevő és az érettségi vizsgát 2016. január1-ét követően megkezdő tanulók esetében az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése (kivétel: a sajátos nevelési igényű tanulók körében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat teljesítésének kötelezettsége mellőzhető). Azok a tanulók, akik érettségire felkészítő középiskolában nappali rendszerű iskolai oktatásban szereznek érettségi bizonyítványt, szintén vonatkozik az iskolai közösségi szolgálat kötelezettsége; a magántanulókra szintén vonatkozik ez a kötelezettség.

A közösségi szolgálat keretei között:

  • az egészségügyi,
  • a szociális és jótékonysági,
  • az oktatási,
  • a kulturális és közösségi,
  • a környezet- és természetvédelemi,
  • a katasztrófavédelmi,
  • az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
  • az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

A tanulók olyan tevékenységet nem végezhetnek, amely bármely intézmény munkatársainak előírt kötelessége, amelyért egyébként ellenszolgáltatás járna. Kiemelt cél, hogy a tanuló megtapasztalhassa az önzetlen segítés, az adás örömét.

A közösségi szolgálatot 9-12. évfolyamon kell megszervezni. Ennek szervezése, koordinálása az iskola feladata. Természetesen a tanuló és a szülő is tehet javaslatot a fogadó intézményre. 

Olvasd tovább: A közösségi szolgálat teljes dokumentuma (PDF)

Partnerlista