ISKOLÁNK OKTATÓI

Pedagógus neveMunkakörEmail címFogadóóra
(előzetes bejelentkezés szükséges)
Illésné Takács Éva mb. igazgató, oktató; kereskedelem igazgato@szasziskola.hu
Rabóczki Istvánigazgatóhelyettes; oktató; kereskedelemraboczki.istvan@szasziskola.hu
Nagyné Szélpál Zsuzsannagyakorlati oktatásvezető; oktató; kereskedelemszelpal.zsuzsanna@szasziskola.hu
Abai-Singer Klára oktató; angol nyelvabaisinger.klara@szasziskola.hu
Babusáné Gazdik Ágnesoktató; informatikagazdik.agnes@szasziskola.hu
Bognár Orsolyaoktató; logisztika bognar.orsolya@szasziskola.hu
Budai Sándoroktató; kereskedelembudai.sandor@szasziskola.hu
Czégény Julianna(óraadó) oktató; ügyvitel
Doba Anettoktató; kereskedelemdoba.anett@szasziskola.hu
Emődi József oktató; magyar nyelv és irodalom; történelememodi.jozsef@szasziskola.hu
Fedora Gabriellaoktató, angol nyelvfedora.gabriella@szasziskola.hu
Gulyás Zoltán oktató, kereskedelem, logisztikagulyas.zoltan@szasziskola.hu
Hora Jánosoktató, matematikahora.janos@szasziskola.hu
Kelemen Gáboroktató, történelem kelemen.gabor@szasziskola.hu
Lukács Tivadar oktató, természetismeretlukacs.tivadar@szasziskola.hu
Nagy Évaoktató, angol nyelv nagy.eva@szasziskola.hu
Nagy Fannioktató, német nyelv; magyar nyelv és irodalomnagy.fanni@szasziskola.hu
Nagy Sándoroktató; történelem nagy.sandor@szasziskola.hu
Nagy Tibor(óraadó) oktató; informatikanagy.tibor@szasziskola.hu
Nagyné Szélpál Zsuzsanna oktató; kereskedelem szelpal.zsuzsanna@szasziskola.hu
Pakucs-Gaál Etelka oktató; testneveléspakucsgaal.etelka@szasziskola.hu
Pál Géza Jánosoktató, angolpal.geza@szasziskola.hu
Pálos Attilaoktató; testneveléspalos.attila@szasziskola.hu
Rókáné Farnadi Ágnes Zsuzsannaoktató, matematikafarnadi.agnes@szasziskola.hu
Rubin Csilla oktató; angol nyelv rubin.csilla@szasziskola.hu
Schein Ákosoktató, német nyelv, történelem schein.akos@szasziskola.hu
Sebestyén Rékaiskolapszichológussebestyen.reka@szasziskola.hu
Szabó Ildikóoktató; logisztikaszabo.ildiko@szasziskola.hu
Szabó Tamás(óraadó) oktató; informatikaszabo.tamas@szasziskola.hu
Szántóné Czecze Enikőoktató; magyar nyelv és irodalom czecze.eniko@szasziskola.hu
Szücs Katalinoktató; magyar nyelv és irodalom, történelemszucs.katalin@szasziskola.hu
Tóth Barbaraoktató; angol nyelvtoth.barbara@szasziskola.hu
Tüdős Anitaoktató; történelemtudos.anita@szasziskola.hu
Virágh Krisztinaoktató; német nyelvviragh.krisztina@szasziskola.hu